Central Gulf of Alaska

Alaska — Station 46085 is online

Meteorological Conditions as of 2:50 am on Mon, Jun 18, 2018 (AKDT)

Observed about 1 hour ago

 • Sun
 • Mon
 • 4 am
 • 5 am
 • 6 am
 • 7 am
 • 8 am
 • 9 am
 • 10 am
 • 11 am
 • 12 pm
 • 1 pm
 • 2 pm
 • 3 pm
 • 4 pm
 • 5 pm
 • 6 pm
 • 7 pm
 • 8 pm
 • 9 pm
 • 10 pm
 • 11 pm
 • 12 am
 • 1 am
 • 2 am

Winds

 • 17 kn
 • 19 kn
 • S
 • 180°
 • 17.5 kn - 19.4 kn
 • Sun 4:50 am
 • 17 kn
 • 21 kn
 • SSW
 • 200°
 • 17.5 kn - 21.4 kn
 • Sun 5:50 am
 • 16 kn
 • 19 kn
 • SSW
 • 200°
 • 15.6 kn - 19.4 kn
 • Sun 6:50 am
 • 16 kn
 • 17 kn
 • SSW
 • 200°
 • 15.6 kn - 17.5 kn
 • Sun 7:50 am
 • 14 kn
 • 17 kn
 • SSW
 • 200°
 • 13.6 kn - 17.5 kn
 • Sun 8:50 am
 • 16 kn
 • 17 kn
 • SSW
 • 200°
 • 15.6 kn - 17.5 kn
 • Sun 9:50 am
 • 14 kn
 • 16 kn
 • S
 • 190°
 • 13.6 kn - 15.6 kn
 • Sun 10:50 am
 • 14 kn
 • 17 kn
 • S
 • 190°
 • 13.6 kn - 17.5 kn
 • Sun 11:50 am
 • 17 kn
 • 19 kn
 • S
 • 190°
 • 17.5 kn - 19.4 kn
 • Sun 12:50 pm
 • 17 kn
 • 19 kn
 • SSW
 • 200°
 • 17.5 kn - 19.4 kn
 • Sun 1:50 pm
 • 14 kn
 • 16 kn
 • S
 • 190°
 • 13.6 kn - 15.6 kn
 • Sun 2:50 pm
 • 14 kn
 • 17 kn
 • S
 • 180°
 • 13.6 kn - 17.5 kn
 • Sun 3:50 pm
 • 14 kn
 • 16 kn
 • S
 • 180°
 • 13.6 kn - 15.6 kn
 • Sun 4:50 pm
 • 14 kn
 • 16 kn
 • S
 • 180°
 • 13.6 kn - 15.6 kn
 • Sun 5:50 pm
 • 17 kn
 • 19 kn
 • S
 • 190°
 • 17.5 kn - 19.4 kn
 • Sun 6:50 pm
 • 17 kn
 • 21 kn
 • S
 • 180°
 • 17.5 kn - 21.4 kn
 • Sun 7:50 pm
 • 14 kn
 • 16 kn
 • SSE
 • 160°
 • 13.6 kn - 15.6 kn
 • Sun 8:50 pm
 • 17 kn
 • 19 kn
 • S
 • 170°
 • 17.5 kn - 19.4 kn
 • Sun 9:50 pm
 • 19 kn
 • 23 kn
 • SSE
 • 160°
 • 19.4 kn - 23.3 kn
 • Sun 10:50 pm
 • 19 kn
 • 23 kn
 • SSE
 • 160°
 • 19.4 kn - 23.3 kn
 • Sun 11:50 pm
 • 19 kn
 • 23 kn
 • SSE
 • 150°
 • 19.4 kn - 23.3 kn
 • Mon 12:50 am
 • 19 kn
 • 23 kn
 • SSE
 • 150°
 • 19.4 kn - 23.3 kn
 • Mon 1:50 am
 • 21 kn
 • 27 kn
 • SSE
 • 150°
 • 21.4 kn - 27.2 kn
 • Mon 2:50 am

Significant Wave Height

 • 10 ft
 • 10.2 ft
 • Sun 4:50 am
 • 9 ft
 • 9.2 ft
 • Sun 5:50 am
 • 10 ft
 • 9.5 ft
 • Sun 6:50 am
 • 10 ft
 • 10.2 ft
 • Sun 7:50 am
 • 9 ft
 • 9.2 ft
 • Sun 8:50 am
 • 10 ft
 • 9.5 ft
 • Sun 9:50 am
 • 10 ft
 • 9.5 ft
 • Sun 10:50 am
 • 10 ft
 • 10.2 ft
 • Sun 11:50 am
 • 10 ft
 • 9.5 ft
 • Sun 12:50 pm
 • 10 ft
 • 9.8 ft
 • Sun 1:50 pm
 • 9 ft
 • 8.9 ft
 • Sun 2:50 pm
 • 10 ft
 • 10.2 ft
 • Sun 3:50 pm
 • 9 ft
 • 9.2 ft
 • Sun 4:50 pm
 • 9 ft
 • 9.2 ft
 • Sun 5:50 pm
 • 9 ft
 • 8.5 ft
 • Sun 6:50 pm
 • 9 ft
 • 8.5 ft
 • Sun 7:50 pm
 • 9 ft
 • 8.9 ft
 • Sun 8:50 pm
 • 9 ft
 • 9.2 ft
 • Sun 9:50 pm
 • 8 ft
 • 8.2 ft
 • Sun 10:50 pm
 • 8 ft
 • 8.2 ft
 • Sun 11:50 pm
 • 9 ft
 • 9.2 ft
 • Mon 12:50 am
 • 9 ft
 • 9.2 ft
 • Mon 1:50 am
 • 9 ft
 • 9.2 ft
 • Mon 2:50 am

Dominant Wave Period & Direction

 • 12 s
 • -
 • 12.0 s
 • Sun 4:50 am
 • 13 s
 • -
 • 13.0 s
 • Sun 5:50 am
 • 13 s
 • -
 • 13.0 s
 • Sun 6:50 am
 • 13 s
 • -
 • 13.0 s
 • Sun 7:50 am
 • 11 s
 • -
 • 11.0 s
 • Sun 8:50 am
 • 12 s
 • -
 • 12.0 s
 • Sun 9:50 am
 • 10 s
 • -
 • 10.0 s
 • Sun 10:50 am
 • 13 s
 • -
 • 13.0 s
 • Sun 11:50 am
 • 11 s
 • -
 • 11.0 s
 • Sun 12:50 pm
 • 13 s
 • -
 • 13.0 s
 • Sun 1:50 pm
 • 11 s
 • -
 • 11.0 s
 • Sun 2:50 pm
 • 13 s
 • -
 • 13.0 s
 • Sun 3:50 pm
 • 12 s
 • -
 • 12.0 s
 • Sun 4:50 pm
 • 11 s
 • -
 • 11.0 s
 • Sun 5:50 pm
 • 12 s
 • -
 • 12.0 s
 • Sun 6:50 pm
 • 12 s
 • -
 • 12.0 s
 • Sun 7:50 pm
 • 11 s
 • -
 • 11.0 s
 • Sun 8:50 pm
 • 11 s
 • -
 • 11.0 s
 • Sun 9:50 pm
 • 11 s
 • -
 • 11.0 s
 • Sun 10:50 pm
 • 11 s
 • -
 • 11.0 s
 • Sun 11:50 pm
 • 11 s
 • -
 • 11.0 s
 • Mon 12:50 am
 • 11 s
 • -
 • 11.0 s
 • Mon 1:50 am
 • 11 s
 • -
 • 11.0 s
 • Mon 2:50 am

Air Temperature

 • 51 °f
 • 50.5 °f
 • Sun 4:50 am
 • 51 °f
 • 50.7 °f
 • Sun 5:50 am
 • 51 °f
 • 50.7 °f
 • Sun 6:50 am
 • 51 °f
 • 50.7 °f
 • Sun 7:50 am
 • 51 °f
 • 50.7 °f
 • Sun 8:50 am
 • 51 °f
 • 50.5 °f
 • Sun 9:50 am
 • 51 °f
 • 50.5 °f
 • Sun 10:50 am
 • 51 °f
 • 50.7 °f
 • Sun 11:50 am
 • 51 °f
 • 50.7 °f
 • Sun 12:50 pm
 • 51 °f
 • 50.9 °f
 • Sun 1:50 pm
 • 51 °f
 • 50.9 °f
 • Sun 2:50 pm
 • 51 °f
 • 50.7 °f
 • Sun 3:50 pm
 • 51 °f
 • 50.7 °f
 • Sun 4:50 pm
 • 51 °f
 • 50.5 °f
 • Sun 5:50 pm
 • 50 °f
 • 50.2 °f
 • Sun 6:50 pm
 • 50 °f
 • 49.6 °f
 • Sun 7:50 pm
 • 50 °f
 • 49.6 °f
 • Sun 8:50 pm
 • 50 °f
 • 49.8 °f
 • Sun 9:50 pm
 • 49 °f
 • 49.3 °f
 • Sun 10:50 pm
 • 49 °f
 • 49.3 °f
 • Sun 11:50 pm
 • 49 °f
 • 49.5 °f
 • Mon 12:50 am
 • 50 °f
 • 49.8 °f
 • Mon 1:50 am
 • 50 °f
 • 50.2 °f
 • Mon 2:50 am

Water Temperature

 • 50 °f
 • 50.0 °f
 • Sun 4:50 am
 • 50 °f
 • 50.0 °f
 • Sun 5:50 am
 • 50 °f
 • 50.0 °f
 • Sun 6:50 am
 • 50 °f
 • 50.0 °f
 • Sun 7:50 am
 • 50 °f
 • 50.0 °f
 • Sun 8:50 am
 • 50 °f
 • 50.0 °f
 • Sun 9:50 am
 • 50 °f
 • 50.0 °f
 • Sun 10:50 am
 • 50 °f
 • 50.2 °f
 • Sun 11:50 am
 • 50 °f
 • 50.2 °f
 • Sun 12:50 pm
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Sun 1:50 pm
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Sun 2:50 pm
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Sun 3:50 pm
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Sun 4:50 pm
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Sun 5:50 pm
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Sun 6:50 pm
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Sun 7:50 pm
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Sun 8:50 pm
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Sun 9:50 pm
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Sun 10:50 pm
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Sun 11:50 pm
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Mon 12:50 am
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Mon 1:50 am
 • 50 °f
 • 50.4 °f
 • Mon 2:50 am
 • 4 am
 • 5 am
 • 6 am
 • 7 am
 • 8 am
 • 9 am
 • 10 am
 • 11 am
 • 12 pm
 • 1 pm
 • 2 pm
 • 3 pm
 • 4 pm
 • 5 pm
 • 6 pm
 • 7 pm
 • 8 pm
 • 9 pm
 • 10 pm
 • 11 pm
 • 12 am
 • 1 am
 • 2 am
 • Sun
 • Mon